OK-Klubben i Esbjerg

Indkaldelse til ekstraordinært Årsmøde.
 
Tirsdag den 25.10.22 kl. 12.45
afholdes ekstraordinært årsmøde i OK Klubben.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Fastsættelse af kontingent for 2023. 
    P.g.a. stigende omkostninger til bl.a. foredragsholdere foreslår bestyrelsen en forhøjelse
    af kontingentet for 2023. 
    Forslag: 
    Enkelt person stiger fra 300,-kr. til 400,-kr. årligt.
    Ægtepar / samboende stiger fra 500,-kr. til 700,-kr. årligt 
3. Evt.
 
På bestyrelsens vegne
Marianne Hansen

Årsmødet tirsdag den 15. marts 2022.
Referat fra årsmødet 2022
Bestyrelsens beretning,
Årsregnskab og status
Påtegning

OK-Klubberne i Danmark, Omsorgs-Klubberne er en uafhængig æl-dreorganisation, oprettet i 1967 af Arne Ginge (1923-2002) med henblik på at give ældre og pensionister livsindhold og bryde ældres evt. ensomhed og isolation ved at tilbyde dem et socialt baseret mødested.

 
OK-klubben i Esbjerg er en selvejende institution, som på et upolitisk grundlag, inden for den sociale lovgivnings rammer, har til formål at give pensionister og borgere på efterløn oplysning og kulturelle aktiviteter.
 
I dag siger vi at OK står for Omsorg og Kultur, selv om en af vore foredrags-holdere en dag, i spøg, mente, at det måtte stå for Og Kaffe.
 
Hygge og samvær er også kultur.
 
Vi mødes hver tirsdag eftermiddag kl. 13.00 til 15.00 i salen på
Kultur- og Fritidshuset, Skolegade 54, 6700 Esbjerg
 
Hver gang præsenterer vi et interessant foredrag, en fortælling, sang og musik og lignende som beriger os alle - og viften af emner der berøres er bred - til glæde for alle.
Og naturligvis er der kaffe og kage.
 
Du kan også selv være med til at præge sammensætningen af programmet.
 
Har du et forslag eller en god ide til et arrangement, så tøv ikke med at fortælle det til bestyrelsen, som deltager ved alle arrangementerne.

Vi glæder os til at se dig.

(Der er ikke møder i ferieperioder og ved højtider).
 

Program

Du finder her vort program for hele 2022 samt informationer om rejser og ture m.m. 

 

Læs mere - klik her

Info

Der er fremstillet en ny folder om OK indeholdende en kortfattet orientering om OK-organisationen.

 

Læs mere - klik her

Nyheder

OK-klubbens årsmøde fandt I 2021 sted den tirsdag 17. august.

Du kan finde beretningen ved at klikke nedenfor.
 

Læs mere - klik her

Ledelse

Ved at klikke nedenfor kan du finde frem til OK-Klubbens  bestyrelse, udvalg og værtinder.Læs mere - klik her

*

Fotografier

Ved at klikke nedenfor kommer du til fotografier fra Esbjerg samt nogle af OK-Klubbens arrangementer

 

Læs mere - klik her


Læs meget mere om OK-klubben Esbjerg, herunder også om hvordan man bliver medlem.
Ved at klikke på ovenstående emner om 
OK-klubben i Esbjerg.