Programmerne i 2021


Klik på den ønskede måneds program ovenfor.


Kære medlemmer af OK-Esbjerg.

Hermed foreligger programmet for OK-klubben Esbjerg vedrørende året 2020.

Som noget nyt har OK-klubbens bestyrelse vedtaget at lave programmet for hele det kommende år og ikke som hidtil både et forårs- og et efterårsprogram.

Baggrunden for bestyrelsens beslutning er, at der er ret betydelige økonomiske besparelser forbundet med at lave et samlet program, og samtidig kan arbejdsindsatsen med at sammensætte programmet reduceres en smule.

Bestyrelsen håber, at medlemmerne af OK-klubben tager godt imod nyordningen.

Vi kan heldigvis fortsat glæde os over god tilslutning til alle vore arrangementer, og det fine fremmøde kan efter vor opfattelse tages som udtryk for, at medlemmerne generelt er tilfredse med programmet og andet, som OK-klubben byder på.
 
Et godt fremmøde ved vore arrangementer er selvfølgelig også en spore for bestyrelsen til at fortsætte arbejdet med altid at forsøge inden for klubbens økonomiske muligheder at sammensætte det bedst mulige program, og vi håber, at det nu foreliggende program for 2020 også vil falde i medlemmernes smag.
 
Bestyrelsen byder hjertelig velkommen til såvel nuværende som nye medlemmer og ser frem til mange nye gode og positive fælles oplevelser i det kommende år.
 
Som bekendt har enhver mulighed for at blive medlem af OK-klubben, og vi håber, at alle medlemmer fortsat vil medvirke til at udbrede kendskabet til OK-klubben Esbjerg, således at vi kan opretholde og helst øge antallet af klubmedlemmer.
 
Med venlig hilsen
Marianne Hansen
Formand