Marts

7. MARTS

"Det morsomme sprog og meget mere"
Niels Holck fra Aabenraa er forstander og forfatter.
Han vil underholde os med det morsomme sprog og meget mere.
Niels Holck er en spændende og underholdende person, der på en sjov og spændende måde kan fortælle os om sprogets varianter.

14. MARTS

"Kun for sjov"
Henning Feddersen, Inga Feddersen og Ove Hansen underholder med sang og musik på keyboard og savblad.
De har sanghæfter med, så der vil blive fællessang, som de vil spille til.

21. MARTS

OK-KLUBBENS ÅRSMØDE.

28. MARTS

"At rejse som feltpræst"
Jens Rothmann fortæller via billeder om at rejse som feltpræst til Helmandprovinsen, om lejrene og livet i en patruljebase, et liv på hans mission, som han aldrig glemmer.