Informationer


Orientering om OK-Klubberne i Danmark.

Der er fremstillet en kortfattet folder om OK-organisationen.
 
Hensigten med folderen er, at den efter behov kan fordeles til biblioteker, venteværelser hos læger og tandlæger samt lignende og andre relevante steder med henblik på at udbrede kendskabet til OK-organisationen og inspirere flere til at indmelde sig ind i OK-klubberne.
 
Folderen kan ligeledes være en hjælp i forbindelse med indledende initiativer med oprettelse af nye OK-klubber.
 
Folderen kan rekvireres i det ønskede antal ved henvendelse til: 
 
Landsorganisationen
OK-klubberne i Danmark.
Tlf. 3385 4501.


Folderens 4 sider kan læses her ved siden af.