September

5. september

Et liv i musik - fra pop til klassisk.
 
Temaet fra »Matador«, Gheorghe Zamfirs populære panfløjte.
 
Lene Siels favoritsange. Alt det og meget mere har Leif Pedersen hjulpet frem til hitlisterne.
 
Siden 1967 har han arrangeret og produceret musik for bl.a. Bent 
Fabricius Bjerre og selskabet Metronome, ligesom han har samarbejdet med sin berømte storesøster, Grethe Ingmann, og selv deltaget i melodigrandprix.
 
I 1988 kom Leif Pedersen til Esbjerg for at blive forretningsfører for Esbjerg Ensemble, som spiller klassisk kammermusik.

12. september

Da de store årgange var små… - Esbjerg i 50’erne.
Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, fortæller om dengang, efter befrielsen i 1945 hvor Danmark skulle i gang igen.
 
Det tog længere tid end som så, for rationeringer varede f.eks. helt til januar 1953, og derefter var der stærk statslig styring af samfundsøkonomien helt indtil 1957.
 
Besættelsestidens smalhans var ovre, og det var slut med erstatningsvarer, men udviklingen gik langsomt.
 
Børn var der mange af, og bedre boliger og flere skoler blev derfor prioriteret højt. 

19. september

2. generations bedemand med vilje.
 
»To ting i livet er helt sikkert: Vi skal betale skat, og vi skal dø«.
 
Sådan ser Mette Gadeberg på dét, som mange har så svært ved at tale om.
 
For hende er det naturligt at tage stilling til, hvordan vi skal herfra – men hun er også bedemand. Og hun er datter af en bedemand.
 
Hele familien er meget musikalsk og har erfaring med, at det triste kan gå hånd i hånd med det underholdende.
 
Mette Gadeberg, der oprindeligt er uddannet sygeplejerske, skyr ikke svære emner som organdonation eller det fornuftige i at udfylde »Min sidste vilje« og bliver inviteret til alt fra daginstitutioner til Ældre Sagen for at få en god snak om døden. 

26. september

En sund sjæl i et sølle skrog.
 
Vi kender alle ordene om den sunde sjæl i det sunde legeme.
 
Og det er selvfølgelig idealet, men vi kommer ikke uden om, at kroppen med alderen pålægger os visse begrænsninger, og hvad gør man så?
 
Ja, man kan sætte sig ned og fortvivle, men det er en dårlig ide.
 
Det skaber bare bitterhed. Det behøver ikke at være kedeligt at blive ældre.
 
Et positivt livssyn og humoristisk sans er en rigtig god modgift, når tidens tand gnaver løs, og det er den modgift Leif Fabricius forsøger at sprøjte ind i sine sagesløse tilhørere.
 
Det er vitaminer for sjælen. En frisk indsprøjtning i den 3. alder.