Nyheder


Med virkning fra den 1. juni 2018 er Marianne Hansen formand for OK-klubben i Esbjerg.

Formandens beretning
&
revidedret regnskab nederst på siden

Årsmøde i OK-Klubben, Esbjerg, tirsdag den 19. marts 2019.

Referat:

Formand Marianne Hansen bød velkommen til Årsmødet og foreslog derefter Niels Åge Giversen som dirigent.

  1. Niels Åge Giversen valgt som dirigent.

Niels Åge Giversen konstaterede at Årsmødet var indvarslet lovligt, og gav herefter ordet til formanden, Marianne Hansen.

  1. Formandens beretning:

I henhold til vedtægterne for OK-Esbjerg, skal der hvert år inden udgangen af marts måned, afholdes årsmøde med beretning, aflæggelse af regnskab, valghandling m.m

Dette er så min første beretning som formand. Jeg deltager ikke til alle arrangementer, da jeg stadig er erhvervsaktiv, men opdateres af mine bestyrelseskollegaer. Det har været et spændende og inspirerende arbejde at komme med i bestyrelsen for en aktiv forening som denne.

Tak til den øvrige bestyrelse for den gode modtagelse, I har været gode til at informere og sætte mig ind i tingene. Vi har en lille stigning i medlemmer fra ca. 140 til 151 her i starten af marts.

Der har været 26 eftermiddage med oplæg / underholdning og 1 udflugt. Det er dejligt at så mange kommer til vores arrangementer, som byder på forskellige former for underholdning. De fleste gange hører jeg at det er gode og spændene oplægsholdere, men der er enkelte som måske lød bedre i omtalen end de var ”live”.

Det er rigtig dejligt når I kommer med forslag til emner, I har hørt eller hørt omtale af. Det borger jo for en god eftermiddag.

Der kommer mange forslag i vores indbakke hver uge, så det er ikke ideer der mangler. Vi prøver at strikke det sammen så afvekslende som muligt – og ser på hvad der kan lade sig gøre, når det skal gå op med kalenderen.

En hyggelig julefest, som er en dejlig tradition der er skabt i foreningen. Der var traditionen tro en udflugt – denne gang med titlen Hav og Fjord, langs vestkysten og til Ringkøbing. Det er populært med udflugten, vi har allerede venteliste til dette års tur, der går til bl.a. Jelling. En særlig tak til dig Buster, for det store arbejde med at lave programmet.

Solveig og jeg var til Repræsentantskabsmøde i Landsforeningen i april. Der får man lidt indsigt i det landsdækkende arbejde, der er god inspiration at hente fra de andre. Vi blev inspireret til emner, vi kan tage med hertil. Det havde den positive ”gevinst” at vi får en lidt større andel i udlodningsmidlerne, når vi deltager, så vi er klar igen hertil april.

Det er dejligt at vi kan bruge Kultur & Fritidshuset til vores arrangementer og det fungerer. Mon ikke vi har været udsat for det sidste opgravningsarbejde i en del år nu. Gården her blev kloakeret sidste år og er blevet rigtig fin efterfølgende med div. dekorationer.

Der kommer flere og flere til arrangementerne, nogle dage er der over 100 medlemmer – det er så dejligt at I møder op. Det giver en del arbejde til vores trofaste kaffedamer – som skal have stor tak for jeres kæmpe indsats TAK.

Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre nogle flere til at melde sig, så vi kan fordele opgaven på flere personer. Har du lyst til at hjælpe kan du tage en snak med Grete fra Bestyrelsen.

Jeg vil gerne takke mine bestyrelses kollegaer for et godt samarbejde i det forgangne år. Det er ingen sag at komme ind i en så velfungerende bestyrelse, hvor det bare kører og I har tjek på de forskellige opgaver.

TAK FOR DET. Derefter blev beretningen godkendt med applaus.

  1. Kasserer Else Borg orienterer om OK-Esbjergs økonomi.

Else fremlagde regnskab og budget. Regnskabet var revideret af Niels Åge Giversen uden bemærkninger.

Der var en del spørgsmål til de forskellige poster, som desværre var lidt svære at se på power-point, så derfor er det aftalt at uddele trykte eksemplarer ved næste årsmøde. Else lovede trykte eksemplarer af det fremlagte budget og regnskab til næste arrangement, hvilket er sket.

  1. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer:

                      Leif Buster Hansen, næstformand (villig til genvalg)

                      Bente Bech (villig til genvalg)

                      Solveig Jensen (villig til genvalg)

                      Grethe Jessen (villig til genvalg)

Evt. valg af nye bestyrelses medlemmer.

Suppleant: Harriet Kristensen (villig til genvalg)

Alle genvalgt.

6.Valg af revisor: Niels Åge Giversen (villig til genvalg)

                      Niels Åge Giversen genvalgt som revisor.

 

     7. Eventuelt. – intet fremført.

- efter Årsmødet var der musikalsk underholdning ved Ole Pedersen.

 

OBS.: Har du lyst til at give en hånd med, så har vi brug for yderligere et par værtinder. Henvendelse til Grete Jessen.