Programmerne i 2024

 

Kære medlemmer af OK-Esbjerg

Hermed foreligger programmet for OK-klubben Esbjerg vedrørende året 2024.

 
Vi kan heldigvis fortsat glæde os over god tilslutning til alle vore arrangementer, og det fine fremmøde kan efter vor opfattelse tages som udtryk for, at medlemmerne generelt er tilfredse med programmet og andet, som OK-klubben byder på.
 
Det gode fremmøde til vores arrangementer er til glæde og inspiration for Bestyrelsen.
 
Vi håber at programmet for 2024 falder i medlemmernes smag. 
 
Som bekendt har enhver mulighed for at blive medlem af OK-klubben, og vi håber, at alle medlemmer fortsat vil medvirke til at udbrede kendskabet til OK-klubben Esbjerg, således at vi kan opretholde og helst øge antallet af klubmedlemmer.
 
Med venlig hilsen
Marianne Hansen, formand

 

Entré til foredrag/arrangement samt kaffe/te med brød:

Pr. gang:      kr.   50,-
10-turskort:  kr. 450,-
Gæstebillet: kr.   75,-

Horne Rundkirke Program 2024