April

7. APRIL

"Påskeferie".

Nedenstående arrangement er flyttet til den 8. september 2020.

14. APRIL

Østerklev- et hus med en usædvanlig historie.

Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, og Inge Thygesen, Esbjerg, fortæller om Østerklev, - det statelige hus på Hjerting Strandvej 77.
 
Det fungerede, som privatbolig frem til 1947, og sådan fungerer det også i dag, men fra 1947-ca. 1975 var det ejet af Mødrehjælpen for Ribe og Ringkøbing amter og var indrettet som et såkaldt svangrehjem, hvor unge, gravide piger kunne få et diskret ophold.

Ca. 4.000 unge piger gjorde brug af Østerklev i 
den periode.

et er ikke mindst tiden som svangrehjem under 
Mødrehjælpen, der er fokus på i dagens foredrag, hvor en af pigerne fra dengang, kommer for at fortælle sin historie.

21. APRIL

100-året for Genforeningen 1920.
Grænseforeningens generalsekretær Knud-Erik Therkelsen 
sætter Genforeningen i 1920 ind i et nutidigt perspektiv.

Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os 
med begivenhederne for 100 år siden? Hvad er relevansen i dag?

Foredraget vinkler historiefortællingen respektfuldt, 
men på en måde, så begivenhederne dengang sættes i sammenhæng med nutidens udfordringer.

Hvor peger grænsedragningen i 1920 hen i nutid og fremtid, hvor grænsebegreb, grænseland og identitet er under forandring.

Foredraget stiller nye spørgsmål til 
historien for at få nye svar, og dermed nye perspektiver. 

Et relevant emne forud for vores forårsudflugt.

28. APRIL

Bakkesang med De super seje seniorsild
vender tilbage. De er seks glade 
og friske piger/kvinder + tre musikere der kommer og underholder med sange fra før og nu.

Bl.a. med Bakkesange og sange, som folk kan synge med på, hvis de har lyst. - ”Vi elsker at underholde og gøre folk glade med vores optræden og sang”.