Februar

5. FEBRUAR

Med tog over "Verdens Tag."

Hanne og Peter Høyer beretter i dette billedforedrag om turen med verdens højest beliggende jernbane, som Kina i 2006 indviede over den tibetanske højslette: Den 1142 km lange Qinghai-Tibet-jernbane, som forbinder Tibets hovedstad Lhasa med det enorme kinesiske jern-banenet.

Det meste af banestrækningen befinder sig i mere end 4000 meters højde, og det stiller store krav til både konstruktionen og togsættene.

12. FEBRUAR

VINTERFERIE.

19. FEBRUAR

Historien om John Mogensen.

Karsten Holm vil fortælle lidt af historien om John Louis Mogensen og anekdoterne om ham.
Han vil synge de sange han sang. Kort sagt tegne et portræt af manden.
Det bliver det en vekselvirkning mellem foredrag og san-ge. Karsten Holm har fantastiske sange med og vi kom-mer til at høre: Sidder på et værtshus, Nede i møget, Fut i fejemøget, Der er noget galt i Danmark og mange fle-re…

**

*

26. FEBRUAR

"Hverdagsliv og præsteliv i en fremmed og urolig del af verden".

Sygehuspræst Pernille Lydeking vil i ord og billeder dele de mangeartede opgaver og udfordringer, der mø-des i forbindelse med opgaven som udsendt feltpræst til Camp Bastion i Afghanistan – glæden ved det daglige arbejde som tidligere præst for de udsendte og som sy-gehuspræst til hverdag