Historien om OK-Esbjerg

Foredrag og kaffe/the med brød koster 40,-kr. for medlemmer og 60,-kr. for gæster.OK-KLUBBENS FORMÅL.
OK-Esbjerg har på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer til formål at arbejde for at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister samt medborgere på efterløn med særlig vægt på foredrag, sang og musik, kulturelle aktiviteter og socialt samvær.

   
ORGANISATORISKE FORHOLD M.V.

OK-klubben Esbjerg er en uafhængig selvejende institution, der er tilsluttet  Landsorganisationen af OK-klubber i Danmark.

 
ARRANGEMENTER
OK-Esbjerg for pensionister og efterlønnere m.fl. afholder hver tirsdag i forårs- og efterårssæsonen fra klokken 13.00 til 15.00 et arrangement i

Kultur- og Fritidshuset
Skolegade 54 
6700 Esbjerg. 
 
Hvis et arrangement undtagelsesvis afholdes andetsteds, bliver dette oplyst i hvert enkelt tilfælde.
 
HVAD FOREGÅR DER I OK-KLUBBEN ESBJERG ? 
Der bydes ugentligt på et stort og varieret kulturelt program, der omfatter foredrag, filmforevisning, sang og musik samt modeopvisning m.v., og ved alle møderne lægges der vægt på et afslappet og hyggeligt socialt samvær med de mange andre deltagere i OK-møderne.

Der arrangeres to gange om året endags busture til forskellige rejsemål i Danmark, lige som OK-klubben også har adgang til at deltage i de af Kultur- og Fritidshuset arrangerede flerdages busrejser til udlandet.

Afhængig af medlemmernes interesser vil der ved tilstrækkelig tilslutning derudover kunne arrangeres andre aktiviteter.

I forbindelse med forberedelse og afvikling af OK-Esbjergs arrangementer varetager en lille stab af frivillige værtinder en række praktiske funktioner.


LIV OG GLADE DAGE I OK-KLUBBEN.

Hvad koster et medlemsskab?

Det helårlige kontingent udgør for tiden 300 kr. for enkeltpersoner og 500 kr. for ægtepar/samboende.

Foredrag og kaffe/the med brød koster 40,- kr. for medlemmer og 60,- kr. for gæster.

HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM AF OK-Esbjerg?
Efter indbetaling af kontingentet på OK-klubbens konto nr 7701-1063708 i Sydbank er man straks medlem og kan deltage i klubbens møder. (Medbring kvittering ved første møde) - eller:
Man kan blot møde op og blive indmeldt samt betale i forbindelse med deltagelse i et af klubbens arrangementer. 

Mobile-Pay: 821563 kan også benyttes.

***
Såfremt man på et senere tidspunkt ønsker at udtræde af OK-klubben, anmoder vi af hensyn til klubbens økonomistyring venligst om, at man ikke blot undlader at betale kontingentet, men at ønsket om udtræden meddeles direkte til klubbens kasserer.

PARKERING.
Parkering i gården ved Kultur- og Fritidshuset må kun finde sted i de afmærkede båse og efter udstedelse af en særlig parkeringstilladelse, der sættes i bilens forrude. Parkeringstilladelsen fås i Kultur- og Fritidshusets reception.

BEMÆRK, at uretmæssig parkering sædvanligvis medfører, at et privat ansat  P-selskab opkræver en parkeringsafgift på mere end 600 kr. - Så pas godt på!