Nyttige links


Ældremobiliseringen

- arbejder for ældres trivsel.

www.aeldremobiliseringen.dk

 

 

OK - FONDEN

- for pleje, omsorg og økonomi. 

https://ok-fonden.dk/

 

KultuNaut
- den gratis elektroniske kulturguide. 

https://www.kultunaut.dk/

 

www.fitness.dk
- træn dig sund og glad.

 

www.borger.dk
- borgernes rettigheder og pligter.