OK-Klubben i Esbjerg

Sidste nyt.

Da vi stadig ikke må samles i større grupper, er arrangementerne i maj aflyst.

Der er udflugt til Nordfyn den 15. juni. Se det nye program for turen, hvor I bl.a. kan se alt vedr. pris og tilmelding.

 

Kontingent 2021

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte kontingentet for 2021:
Enkelt person:  150 kr.
Par:  250 kr. 

Der kan betales på flg. måder:
Bank: Reg.nr. 7701 konto 1063708
Mobilpay: 821563
Ved fremmøde til medlemsmøde (når det igen bliver aktuelt).

 

Kære OK medlemmer.
 
Nu lysner det mht. at mødes i større forsamlinger, dog er det først den 11. juni forsamlingsloftet hæves til 100 personer. Det betyder at vi ikke afholder foredrag i OK Klubben på denne side af sommeren.
 
Lidt sker der inden sommerferien - vi har flyttet forårsudflugten til den 15. juni.
Det er en tur i Morten Korchs fodspor på Nordfyn.
Du kan læse mere om tilmelding, pris m.m. i det vedlagte program. 
 
Vi ser frem til at komme på tur sammen med jer.
Turen gennemføres efter Sundhedsstyrelsens vejledninger.
 
Efter sommerferien mødes vi i Kultur og Fritidshuset.
Vi starter den 17. august. 
Denne dag afholder vi årsmøde, efter årsmødet vil der være foredrag/underholdning. 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassereren orienterer om klubbens økonomi.
4. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14  dage før årsmødet.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
 
Den endelige dagsorden vil ligge på hjemmesiden senest den 6. august.
 
Den 24. august kommer Jørgen Dieckmann Rasmussen og Inge Thygesen og fortæller om Østerklev.
 
Fra den 31. august kører vi efter programmet, som planlagt.

Hilsen
Marianne Hansen.

OK-Klubberne i Danmark, Omsorgs-Klubberne er en uafhængig æl-dreorganisation, oprettet i 1967 af Arne Ginge (1923-2002) med henblik på at give ældre og pensionister livsindhold og bryde ældres evt. ensomhed og isolation ved at tilbyde dem et socialt baseret mødested.

 
OK-klubben i Esbjerg er en selvejende institution, som på et upolitisk grundlag, inden for den sociale lovgivnings rammer, har til formål at give pensionister og borgere på efterløn oplysning og kulturelle aktiviteter.
 
I dag siger vi at OK står for Omsorg og Kultur, selv om en af vore foredrags-holdere en dag, i spøg, mente, at det måtte stå for Og Kaffe.
 
Hygge og samvær er også kultur.
 
Vi mødes hver tirsdag eftermiddag kl. 13.00 til 15.00 i salen på
Kultur- og Fritidshuset, Skolegade 54, 6700 Esbjerg
 
Hver gang præsenterer vi et interessant foredrag, en fortælling, sang og musik og lignende som beriger os alle - og viften af emner der berøres er bred - til glæde for alle.
Og naturligvis er der kaffe og kage.
 
Du kan også selv være med til at præge sammensætningen af programmet.
 
Har du et forslag eller en god ide til et arrangement, så tøv ikke med at fortælle det til bestyrelsen, som deltager ved alle arrangementerne.

Vi glæder os til at se dig.

(Der er ikke møder i ferieperioder og ved højtider).
 

Program

Du finder her vort program for hele 2020 samt informationer om rejser og ture m.m. 

 

Læs mere - klik her

Info

Der er fremstillet en ny folder om OK indeholdende en kortfattet orientering om OK-organisationen.

 

Læs mere - klik her

Nyheder

OK-klubbens årsmøde fandt I 2019 sted den tirsdag 19. marts

Du kan finde beretningen ved at klikke nedenfor.
 

Læs mere - klik her

Ledelse

Ved at klikke nedenfor kan du finde frem til OK-Klubbens  bestyrelse, udvalg og værtinder.Læs mere - klik her

*

Fotografier

Ved at klikke nedenfor kommer du til fotografier fra Esbjerg samt nogle af OK-Klubbens arrangementer

 

Læs mere - klik her


Læs meget mere om OK-klubben Esbjerg, herunder også om hvordan man bliver medlem.
Ved at klikke på ovenstående emner om 
OK-klubben i Esbjerg.